wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

Pomagamy w następujących sprawach

 

Przejęcie nieruchomości

 

 • Protokolarne przejęcie dokumentacji technicznej nieruchomości
  (w tym dokumentacji administracyjnej oraz książki obiektu budowlanego).

 • Podjęcie odpowiednich kroków w przypadku niekompletnej dokumentacji.

 • Przygotowanie wszelkich  niezbędnych dokumentów związanych z przejęciem oraz umówienie notariusza.

 

Bieżąca obsługa i administrowanie budynku

(w tym również zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi)

 

 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej budynku zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

 • Inwentaryzowanie części wspólnych oraz majątku nieruchomości wspólnej (w tym spisu kluczy, urządzń oraz materiałów znajdujących się na terenie wspólnoty). 

 • Terminowe zlecanie kontroli technicznych obowiązkowych przeglądów technicznych budynku oraz urządzeń w jego obrębie

 • Zapewnienie dostaw energii elektrycznej i cieplnej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci.

 • Utrzymanie należytej czystości w budynku oraz terenów do niego należących.

 • Bieżąca konserwacja instalacji technicznych budynku.

 • Szybkie usuwanie awarii budynku i ich skutków

 • Kontrola i nadzór przebiegu robót remontowo - budowlanych

 • Kontrola i nadzór nad przebiegiem odczytu liczników

 

Bieżąca obsługa wspólnoty mieszkaniowej i jej członków

 

 • Wystąpienie o nadanie numeru NIP, REGON, założenie konta bankowego.

 • Organizowanie i prowadzenie obowiązkowych, corocznych zebrań wspólnoty.

 • Aktualizowanie spisu właścicieli budynku.

 • Terminowe odprowadzanie podatków i innych opłat publicznoprawnych od nieruchomości wspólnej.

 • Zapewnienie ubezpieczenia nieruchomości.

 • Udzielanie informacji na temat stanu wspólnoty przez telefon oraz e-mail.

 • Ogłoszenia o planowanych zebraniach, remontach czy podjętych uchwałach na piśmie i/lub specjalnym portalu mieszkańca online.

 • Prowadzenie regularnych spotkań informacyjnych dla wspólnoty.

 

Bieżąca obsługa ekonomiczno - finansowa nieruchomości

(wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia)

 

 • Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości oraz ewidencji zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów.

 • Sporządzanie rocznych planów gospodarczych nieruchomości.

 • Sporządzanie sprawozdań finansowych za dany rok.

 • Kontrolowanie terminowego uiszczania zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości (lub innych należności na rzecz wspólnoty) oraz ewentualna windykacja zaległości w uchwalony przez wspólnotę sposób.

 • Rozliczanie opłat na koszty utrzymania nieruchomości / fundusz remontowy / media przynajmniej raz w roku.

 • Stały dostęp do informacji temat salda danego właściciela przez portal mieszkańca.

 

Administrowanie nieruchomościami jest obszarem naszej działalności, w której oferujemy kompleksowe prowadzenie wszelkiej dokumentacji danego budynku oraz przestrzegamy szeroko pojętych zasad właściwego funkcjonowania nieruchomości. To na nas spoczywa obowiązek przestrzegania terminów, norm i dbania o kwestie ekonomiczne, prawne, bezpieczeństwa i ewidencji – czyli o wszystko, to, co sprawia, że mieszkańcy i dany budynek funkcjonują według ogólnie przyjętego prawa. Administrator nieruchomości czuwa nad wszystkimi tymi kwestiami. Formularz zgłoszeniowy na stronie www daje możliwość zapytania o ofertę. Wystarczy wybrać odpowiednie miasto: Wrocław lub Opole i dopytać o szczegóły.

Zapytaj o ofertę

* Pola obowiązkowe

Strona Główna

-> 

Wrocław

Opole

Do góry

Copyrights Bartłomiej Hoffmann & BH - Nieruchomości © 2017

TWÓJ MAIL
TREŚĆ
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT

OPOLE ul. Piotrkowska 3

WROCŁAW ul. Roentgena 1

ADRES

TEL

+48 576-702-035

E-MAIL

kontakt@bh-nieruchomosci.pl

NIP

7542923710

ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI 

 1. pl
 2. en